Velodrom na Třebešíně potřebuje Vaši pomoc.

Pevně věříme, že návštěvník těchto stránek TJ Kovo Praha zná. Věnujeme se sportu na Třebešíně už desítky let a máme zde unikátní velodrom. Pořádáme sportovní akce, věnujeme se mládeži a snažíme se rozvíjet celý areál.

Rekonstrukce Třebešína

S přispěním mnoha lidí se podařilo přenést havarijní stav do vcelku solidní podoby. Manuální práce a brigády budou potřeba i nadále, ale je čas rozhodnout, jak dále.

Možná paradoxně, ale vytrvalé rozšiřování sportovních ploch, kdy se prakticky brownfield změnil ve sportoviště, vede k nutnosti údržby. Nyní už samotná údržba nedovoluje další rozvoj.


Image

Pořádáme proto mezinárodní závody, cyklokroužek i akce pro široké okolí. Přestože s provozem pomáhá Hl.m. Praha i MČ Praha 10, členská základna i se svou aktivitou není schopna sama dostat areál do stavu, který bude vyhovující nárokům na sportování dětí, široké veřejnosti a profesionálů.

Image

Chybí nám ale část financí.

Obracíme se tedy s prosbou na veřejnost a široké okolí. V aktuálním stavu velodromu nejsme schopni zajistit jeho udržitelné financování. Veříme, že potřebná rekonstrukce dokáže zajistit kvalitnější kroužky, kvalitnější sportovní akce a následnou změnu ve schopnost výrazně lepšího samofinancování.

Image
Image

Plány na financování areálu

Prodej celého pozemku a výstavba cyklistické dráhy na periferii nebo prodej jen částí a díky výstavbě nových budov financovat sport?

Varianta na plný či částečný prodej je na stole už několik let. A přestože nechceme opouštět naprosto unikátní místo v centru města, na stole bude do té doby, než zajistíme udržitelné financování areálu.

Proto jsme začali před několika lety čistit křídlatkou zamořené okolí a postupně odstraňujeme převážně svépomocí hříchy minulosti. Stavební navážku z celého okolí čistíme a měníme v cyklistické trasy.

Případný prodej okolních pozemků by sice zajistil sportovní stránku klubu, uzavřel by ale velodrom do kleští komerčních budov. Fungování by bylo udržitelné, ale bez dětských kroužků a ve stínu mrakodrapů.

Image

Když zůstat, tak rekonstruovat

Věříme, že moderní sportoviště s multisportovním obsahem, je schopno se uživit. Potřebujeme ale podporu nejen členské základny, ale i každého člověka z blízkého okolí, kterému záleží na existenci tohoto sportoviště.

V rámci snah o rekonstrukci se podařilo za několik let vystavět tribunu, MTB traily, bikrosku, opravit toalety a zázemí. Pro nezasvěceného návštěvníka je areál zcela upřímně stále v havarijním stavu.

Podařilo se ale získat dotaci NSA k opravě některých kritických částí areálu!

Plán je tedy jasný!

  • Opravit chodníček a velodrom otevřít bruslařům.
  • Dokončit traily i bikrosovou dráhu a co nejvíce jí také otevřít veřejnosti.
  • Místo komerční výstavby vybudovat malé sportovní zázemí, které umožní provoz navazujících činností.
  • Nikoliv tedy bytové domy, ale cykloservis či veřejně přístupnou posilovnu.

Jak pomoci?